Newsroom

In de media

Lesje in efficiënt scholen

24-09-2018

Maurice Peeters

Bedrijven bestrijden schaarste door zelf op te leiden

door Martijn Klerks

AMSTERDAM • Het oplossen van het tekort aan personeel aan traditionele scholen overlaten? Dat duurt jaren en levert - zeker in het geval van ict'ers - studenten op die de arbeidsmarkt met een achterstand betreden. Dus nemen private partijen het heft in eigen hand.

Maandag begint de eerste lichting van Codam, een op Franse leest geschoeide opleiding voor ict'ers. „We beginnen dit eerste jaar met 120 jongeren die door de selectie komen", zegt opleidingsdirecteur David Giron Dat is nog niet heel veel, maar Giron wil groeien naar 240 leerlingen per jaar.

Alternatieve opleidingen zijn nodig, hoe jammer dat ook is, zegt Giron. De reguliere it-opleidingen leveren jaarlijks 3000 studenten af, maar alleen al vorig jaar had de sector 53.000 vacatures. „Werkgevers moeten geduld hebben, ook onze opleiding duurt een paar jaar, maar dat lukt ze niet altijd. Onze zusterschool in Parijs moet echt haar best doen om studenten vast te houden tot ze klaar zijn met de opleiding: de doorsnee student krijgt drie baanaanbiedingen."

Dat probleem heeft Maurice Peeters niet. Sterker: de studenten op zijn YoungCapital Academy, de it-opleiding van het snel groeiende uitzendbedrijf, gaan na een 'basiscursus' van drie maanden direct vier dagen per week werken, en krijgen dan nog maar één dag les. „We richten ons op jongeren met een havo- of vwo-diploma", zegt Peeters. „Die kunnen naar een reguliere opleiding, maar hier krijgen ze een salaris in plaats van een studieschuld. En aan het eind een hbo-diploma. Dat is belangrijk voor de generatie geboren na 2000: werken en leren tegelijk."

Daarbij kan de opleiding van YoungCapital beter dan scholen reageren op trends in de markt, zegt Peeters. „We zijn gestart met veertig leerlingen in het eerste jaar, maar we willen doorgroeien naar 400 a 500 studenten. Niet dat we daarmee het tekort oplossen, maar de jongeren die bij ons afstuderen passen wel beter bij de vraag van de markt. Voor het reguliere onderwijs is het lastiger om te bewegen."

Niet alleen in de it, ook in de zorg barst het van de tekorten. „Hbo-studies stellen een maximum aan het aantal studenten, door een gebrek aan stageplekken", beschrijft Casper Bannet, ceo van uitzender en detacheerder Aethon, de problemen. „En er is door gebrek aan animo een tekort aan zorgmedewerkers uit het mbo, waardoor hbo-verpleegkundigen ook mbo-werk doen." Aethon leidt jongeren tijdens hun zorgopleiding op om dat mbo-werk te doen wassen, bloeddruk meten, stoma's verwisselen. „Zo hebben we een pool opgebouwd met 3000 medewerkers. Vooral in verpleeghuizen en wijkzorg, maar ook wel in ziekenhuizen."

De rol van reguliere opleiders wil Aethon niet helemaal overnemen, zegt Bannet. „Er zijn nou eenmaal heel strikte regels voor dit soort werk. Maar de sector blijft, zolang de werkdruk hoog is en er weinig ontwikkelmogelijkheden zijn, minder aantrekkelijk voor jongeren. Zeker op mbo-niveau moet er er iets gebeuren om meer jongeren te interesseren", schat de topman in.

Codam heeft de warme interesse van reguliere ict-opleiders, zegt Giron. „Zij willen alles weten over onze manier van leren, met challenges die iedereen in zijn eigen tempo oplost. En we willen ook zeker kijken naar ouderen die zich willen laten omscholen. Dat kan nog niet bij Codam, maar in Frankrijk werken we al samen met het arbeidsbureau om een opleiding voor dertigplussers op te zetten."

Er zijn meer alternatieve opleidingen nodig om het hele tekort aan ict'ers op te lossen, denkt Peeters. „Die initiatieven komen er zeker. En hopelijk richten ze zich, net als wij, niet alleen op de stereotiepe ict'er. Als je de nadruk legt op de sociale vaardigheden die in dit vakgebied steeds belangrijker worden, interesseer je ook andere groepen jongeren, en vergrootje de vijver."

Share me!